Na zvýšenie efektivity práce a presnosti výrobkov firma vyrába nové montážne stoly s upínacími prípravkami.