Certifikáty

Spoločnosť je držiteľom nasledovných oprávnení a certifikátov:

  • kvalita vo zváraní STN EN ISO 3834-2 od firmy VÚZ CERTIWELD
  • Certifikát na systém riadenia kvality podľa EN ISO 9001:2015 od firmy SGS Group (Societe Generale de Surveillance)
  • Certifikát zhody systému riadenia kvality podľa STN EN 1090-2:2020 trieda EXC3 od firmy STAVCERT Praha

Výroba je v súlade so štátnymi a medzinárodnými normami STN, EN, DIN, GOST.

Certifikáty
Certifikáty
Certifikáty
Certifikáty