Naše služby

Hlavnou činnosťou našej spoločnosti je kusová a sériová výroba oceľových konštrukcií ako sú: podperné oceľové konštrukcie, pásové dopravníky a násypky, výrobky pre banský priemysel, výrobky pre druhotné spracovanie odpadu, konštrukcie podľa dodanej výrobnej dokumentácie.

Pri manipulácii s materiálom máme k dispozícií mostové žeriavy s nosnosťou max. 8000 kg (delenie materiálu, zvarovne), spriahnutím 16t, ďalej mostový žeriav s nosnosťou 5200 kg (obrábacia dielňa),autožeriav s nosnosťou do 8000 kg (podľa vyloženia) a vysokozdvižné vozíky s nosnosťou 3 500 kg

Vysoká kvalita našich výrobkov je zaručená nedeštruktívnymi metódami skúšania ako vizuálna, magnetická a penetračná skúška vykonaná v našom oddelení kvality. VT a deštruktívne skúšky zabezpečujeme externými firmami

Výroba je v súlade so štátnymi a medzinárodnými normami STN, EN, DIN,GOST.

Ponúkame činnosti

Zváranie materiálov:

Spoločnosť je držiteľom certifikátu kvalita vo zváraní STN EN ISO 3834-2 od firmy VÚZ CERTIWELD. Zárukou kvality sú dlhoroční skúsení zvárači

Disponujeme:

 • zvarovacími poloautomatmi pre zváranie v ochranných atmosférach plynov metódy MAG, MIG a E
 • rezanie a zváranie plameňom

Delenie materiálu:

Disponujeme strojmi:

 • pásové píly
 • tabuľové nožnice
 • CNC plazma
 • CNC kyslík zemný plyn
 • po delení materiálov úprava hrán a plôch zváraním pomocou zrážačiek hrán, frézovaním, alebo brúsením

Tvarovanie materiálu (ohýbanie, vystrihovanie, rovnanie):

Disponujeme strojmi:

 • výstredníkový ohraňovací lis, hydraulický ohraňovací lis
 • montážne lisy
 • zakružovačka plechov do hrúbky 8 mm a šírky 2000 mm

Trieskové obrábanie:

Disponujeme strojmi:

 • vŕtacie stroje
 • sústruhy
 • frézky, obrážačky
 • horizovnálne vyvrtávačky, závitorez

Povrchové úpravy:

Ponúkame:

 • opieskovanie povrchu nekremičitým ostrohraným abrazivom pred farebným náterom na stupeň čistoty až Sa 2,5
 • náterové systémy (nanášanie farieb vysokotlakými AIRLESS a nízkotlakými
  striekacími zariadeniami)