Zákazková výroba

Naše výrobky, konštrukcie podľa dodanej výrobnej dokumentácie

 • Technologické celky pre spaľovne
 • Kruhové a štvorhranné potrubné vedenia a ich podpery
 • Technologické celky pre sklársky priemysel
 • Atypické, stavebné konštrukcie
 • Atypické, technologické oceľové konštrukcie pre priemysel
 • Konštrukcie pre elektrostatické a textilné filtre – priemyselné využitie
 • Konštrukcie a zariadenia pre vodorovnú a zvislú banskú dopravu
 • Pásové dopravníky a násypky

Kvalita

Vysoká kvalita našich výrobkov je zaručená nedeštruktívnymi metódami skúšania ako vizuálna, magnetická a penetračná skúška vykonaná v našom oddelení kvality. VT a deštruktívne skúšky zabezpečujeme externými firmami.

Obchodní partneri a referencie

Rozhodujúcimi zahraničnými odberateľmi našich výrobkov sú:

 • odberateľ, Nemecko - technologické celky pre spaľovne
 • odberateľ, Dánsko – konštrukcie pre elektrofiltre a vrecové filtre
 • odberateľ, Fínsko – technológie z ocele pre sklársky priemysel
 • odberateľ, Švajčiarsko – technológie na spracovanie hliníka

Naše výrobky boli exportované do Čiech, Nemecka, Holandska, Belgicka, Francúzska, Švajčiarska, Španielska, Portugalska, Írska, Izraelu, Grécka, Brazílie, Nigérie a USA.